021-91014197 call

سرویس‌های میزبانی همراه

شرکت‌های زیر، لیست IPهای اَبر دِراک را در Whitelist خود قرار داده‌ و به صورت خودکار به‌روز می‌شوند. در صورت استفاده از سرویس‌های میزبانی فایل یا هاست از این شرکت‌ها بدون نیاز به درخواست از شرکت هاستینگ برای قراردادن IPهای اَبر دِراک در Whitelist خود، می‌توانید از اَبر دِراک استفاده کنید.