ماینینگ، خوب، بد، زشت

پربازیدترین مقالات

محصولات

mining

رویداد «ماینینگ،خوب، بد، زشت» سه شنبه 4 تیرماه 1398 از ساعت 16 تا 19 در دانشگاه امیرکبیر در قالب 6 سخنرانی و یک پنل برگزار شد.

مقالات مرتبط