چگونه پلن PaYG را فعال کنم؟

پربازیدترین مقالات

محصولات

برای فعال‌سازی پلن Pay as You Go، باید در حساب کاربری تیم شما حداقل به میزان 99 هزار تومان شارژ وجود داشته باشد. از این اعتبار، تا پایان دوره‌ی استفاده از خدمات اَبر دِراک مبلغی کسر نمی‌گردد.

مقالات مرتبط