مشاهده جزئیات

فروش ویژه سرور ابری دراک، با ۱۵٪ تخفیف

شبکه: مدیریت تنظیمات شبکه وب‌سایت

پربازیدترین مقالات

محصولات

در این بخش می‌توانید تمام تنظیمات مربوط به شبکه وب‌سایت خود و محدودیت‌های وب‌سایت را مدیریت کنید. شما می‌توانید از بخش امنیت با افزودن یک قانون دسترسی شبکه این محدودیت‌ها را برای IP، کشور و یا ASNهای خاص از بین ببرید.

مدیریت اتصال‌ها

در این قسمت می‌توانید تعداد اتصالات TCP ای را که همزمان با سرویس دادن اَبر دِراک به تمام ترافیک شما متصل می‌شوند را مشخص می‌کنید.

این مقدار را می‌توانید به صورت مجموع اتصالات شبکه‌ی بازدیدکننده و یا اتصالات براساس یک IP از آن شبکه مشخص کنید.

این محدودیت ممکن است برروی عملکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانلود (Download Manager) تاثیر گذارد. زیرا این نرم‌افزارها برای بهبود سرعت دانلود تعداد اتصال‌های همزمان را افزایش می‌دهند و به صورت همزمان قسمت‌های مختلف یک فایل را دانلود می‌کنند.

ممکن است اتصالات وب‌سایت شما به صورت Non Persistent باشد. در این صورت در انتخاب محدودیت اتصالات دقت کنید. پیشنهاد می‌شود که این محدودیت را براساس متوسط Burst Size مشخص کنید.

مدیریت پهنای باند

در هر وب‌سایت، یکی از پارامتر‌های محاسبه هزینه سروراصلی، پهنای باند می‌باشد. بنابراین هرچه بازدیدکنندگان آن وب‌سایت پهنای باند بیشتری مصرف کنند، هزینه‌های بیشتری را برای مدیر وب‌سایت در بردارد.

این موضوع در زمان دانلود فایل‌های حجیم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در این قسمت می‌توانید محدودیت‌های پهنای باند یا اطلاعات دریافتی که توسط اَبر دِراک سرویس‌دهی می‌شوند را مدیریت کنید.

مدیریت اتصالات شبکه و پهنای باند

مدیریت درخواست‌ها

در این قسمت می‌توانید تعداد درخواست‌های HTTP و یا HTTPS که به طور همزمان به وب‌سایت شما داده می‌شود را محدود کنید.

این مقدار را می‌توانید به صورت مجموع درخواست‌های شبکه‌ی بازدیدکننده و یا درخواست براساس یک IP از آن شبکه مشخص کنید.

ممکن است وب‌سایت شما محتویات خود را به صورت همزمان بارگذاری کند. در این صورت در انتخاب این محدودیت دقت کنید.

پروسه بارگذاری توسط کاربر

در این قسمت می‌توانید بارگذاری کاربران را مدیریت کنید. در محدودیت سایز بارگذاری، محدودیت را بر اساس واحد حجم انتخاب کنید. ضمنا می‌توانید زمان حداکثری را برای بارگذاری‌ها مشخص کنید. اگر کاربری از این محدودیت عبور کند، خطا رخ می‌دهد.

مدیریت درخواست‌های شبکه و بارگذاری توسط کاربر

مقالات مرتبط

تنظیم DNS

زمانی که شما وب‌سایت خود را به اَبر دِراک اضافه می‌کنید،