اَبر دِراک چگونه با Origin Server ارتباط برقرار می‌نماید؟

پربازیدترین مقالات

محصولات

در اینجا اَبر دِراک به صورت یک عمل می کند و تمام درخواست‌هایی که Cache نشده اند را به سمت سرور اصلی روانه می نماید. پاسخ درخواست با ذخیره در Cache به سمت کاربر ارسال می گردد. درخواست های بعدی مشابه به جای ارسال برای سرور اصلی از داخل Cache بارگذاری می شوند و بدین صورت سرور اصلی از درخواست‌ها پنهان می گردد.

مقالات مرتبط