چگونه می توانم به آمار ترافیک دامنه خود دسترسی داشته باشم؟

پربازیدترین مقالات

محصولات

شما می‌توانید از طریق پیکربندی وب‌سایت موردنظر، از قسمت تجزیه و تحلیل -> تحلیل DNS -> بخش DNS به نمودار این آمار دسترسی داشته باشید.

در این صفحه شما می‌توانید تنظیماتی را اعمال کنید، برای مثال بازه‌ی زمانی تحلیل‌ها را تعیین کنید تا تنها آمار مربوط به بازه‌ی مورد نظر شما، نمایش داده شوند و یا یک هاست‌نیم انتخاب کنید تا تنها آمار آن هاست‌نیم را مشاهده کنید.

مقالات مرتبط