9120910278 call

محاسبه هزینه‌ها

محاسبه با مدل Pay as You Go

مدل Pay as You Go، صدور صورت‌حساب پایان‌دوره و میان‌دوره

تفکیک پارامترهای هزینه‌ای، پیشنهاد بهینه‌کردن هزینه‌ها

محاسبه هزینه‌ها

محاسبه با مدل Pay as You Go

مدل Pay as You Go، صدور صورت‌حساب پایان‌دوره و میان‌دوره

تفکیک پارامترهای هزینه‌ای، پیشنهاد بهینه‌کردن هزینه‌ها

محدوده‌های تعریف‌شده

لیست زیر هزینه‌ها ی سرویس توزیع محتوا CDN براساس مصرف کاربر است. سرویس‌های ارزش افزوده شامل، پخش زنده، VoD، Firewall، WAF، Edge Computing، Cloud Hosting، Cloud Storage و دیگر خدمات دِراک به صورت جداگانه محاسبه هزینه می‌شوند و در قالب قرارداد راهکار سازمانی برقرار می‌گردند.

لایه‌ی اول

رایگان

برای همیشه

در این لایه استفاده از خدمات دراک رایگان خواهد بود. اگر شما استارت‌آپ‌، مالک وب‌سایت‌ شخصی یا کم‌مصرف هستید احتمالا در این لایه جای می‌گیرید. نحوه ارائه خدمات رایگان دِراک برای کاربران بنا به استفاده‌ی ماهیانه از CDN محاسبه می‌شود. حد استفاده از خدمات رایگان دِراک ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگابایت ارسال و دریافت یا تعداد ۴۵۰‌هزار درخواست HTTP/HTTPS است. همچنین کاربران می‌توانند حداکثر تعداد ۱۰۰ Purge در این سرویس انجام دهند. با استفاده بیش از این میزان به صورت خودکار وارد لایه‌ی بعدی خواهید شد و خدمات دراک به صورت غیررایگان در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

لایه‌ی دوم

پرداخت ماهیانه

اگر شما شرکت و یا سازمانی هستید که سرویس‌دهی با حجم پایین دارید می‌توانید از خدمات دراک در این لایه استفاده کنید. دو فاکتور اصلی در محاسبه هزینه‌ها ترافیک ارسالی و دریافتی و تعداد درخواست‌های HTTP/HTTPS است که با محدوده‌ی حجم ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت ترافیک (ارسالی و دریافتی) یا تعداد ۵میلیون درخواست‌ HTTP/HTTPS در نظر گرفته شده‌اند. با عبور از این محدوده و یا دیگر محدوده‌های تعریف‌شده در این لایه، وارد لایه‌ی بعدی خواهید شد و هزینه‌ها مطابق لایه‌ی سوم برای شما محاسبه می‌گردند. تعداد مجاز Purge در این سرویس ۵۰۰ عدد در هر ماه تعریف شده‌است. این لایه برای کاربرانی است که می‌خواهند داده‌های با حجم کم خود را از طریق CDN در اختیار کاربران خود قرار دهند.

پیشنهاد ما

لایه‌ی سوم

تماس با پشتیبانی

قراردادی

اگر شما شرکت‌ بزرگ فناوری هستید وارد این لایه خواهید شد و هزینه‌های استفاده شما از خدمات ابری دراک مطابق با این لایه در نظر گرفته خواهد شد. سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی که حجم تحویل محتوای بالایی دارند نیز در این لایه جای می‌گیرند. نیازمندی‌های مختلف سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در توزیع انواع محتوا لازمه ایجاد سرویس خاص متناسب با نیازهای هر سازمان می‌باشد. با مهندسی نیاز و تخمین پراکندگی محتوای سازمان میزان مصرف ماهیانه و درخواست‌های ارسالی محاسبه شده و متناسب با آن پرداخت هزینه صورت می‌گیرد.

سطوح هزینه‌

لایه‌ی اول

رایگان برای همیشه

لایه‌ی دوم

شرکت‌های کوچک

لایه‌ی سوم

تماس با پشتیبانی

ترافیک ارسالی۵۰ گیگابایتتا ۲۵۰ گیگابایتبیش از ۲۵۰ گیگابایت
ترافیک دریافتی۵۰ گیگابایتتا ۲۵۰ گیگابایتبیش از ۲۵۰ گیگابایت
تعداد درخواست پردازش‌شده‌ی HTTP۱۰۹تا ۱۰۱۲بیش از ۱۰۱۲
تعداد درخواست پردازش‌شده‌ی HTTPS۱۰۱۲تا ۱۰۱۵بیش از ۱۰۱۵
تعداد پاک‌سازی۱۰۰ تا ۳۰۰ بیش از ۳۰۰
تعداد درخواست‌هایی که با چالش مواجه شده۱۰۵تا ۱۰۸بیش از ۱۰۸
تعداد درخواست‌های رد شده بر اساس قوانین دیوار آتش۱۰۶تا ۱۰۹بیش از ۱۰۹
درخواست‌های پردازش شده در WAF۱۰۶تا ۱۰۹بیش از ۱۰۹
همین حالا ثبت‌نام کنیدثبت‌نام رایگانمشاوره فنیتماس با پشتیبانی

سوالات پرتکرار