021-91014197 call

چهارمین دوره‌ی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای (شیراز)

رویداد به اتمام رسید. فیلم رویداد به زودی پس از موافقت برگزارکننده در همین صفحه قرار خواهد گرفت

پخش این رویداد طبق زمان‌بندی موجود در وب‌سایت ligaofficial.ir انجام شد.