021-91014197 call

بینش آماری

جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و تحلیل داده‌ها

استخراج دانش، نمایش دیداری اطلاعات

بینش آماری

جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و تحلیل داده‌ها

استخراج دانش، نمایش دیداری اطلاعات

چرا بینش آماری اَبر دِراک؟

گزارش‌های تحلیلی از تمامی سرویس‌ها

تمام گزارش‌های مرتبط با درخواست‌های DNS، حجم داده‌ی Cacheشده، پهنای باند مصرف‌شده، میزان بازدید افراد از نقاط مختلف جغرافیایی، Audit-Logها، زمان بازدید کاربرهای مختلف و دیگر گزارش‌های آماری به صورت دیداری در اختیار شما قرار می‌گیرند.

گزارش‌های امنیتی

این گزارش‌ها با هدف ارایه اطلاعات درباره‌ی حجم حملات دفع‌شده به‌وسیله اَبر دِراک، نوع حملات و پیشنهادهای امنیتی برای رفع ایرادات امنیتی وب‌سایت در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

گزارش‌های پیشرفته

این دسته از گزارش‌ها، ترکیبی از اطلاعات، آمار و تحلیل‌های مرتبط با کارایی و بهینه‌سازی عملکرد وب‌سایت است که در اختیار شما قرار می‌گیرند. گزارش‌هایی همچون نحوه‌ی استفاده‌ی بهینه از منابع، تعداد سرورهای مورد نیاز، بهینه‌سازی کد وب‌سایت برای سرعت بیشتر و هزینه مصرفی کمتر از این دسته هستند.

گزارشات اختصاصی

این نوع گزارش‌ها براساس نیاز و درخواست شما و بسته به نوع سرویس درخواستی ارایه خواهند شد.

گزارش‌های تحلیلی از تمامی سرویس‌ها

تمام گزارش‌های مرتبط با درخواست‌های DNS، حجم داده‌ی Cacheشده، پهنای باند مصرف‌شده، میزان بازدید افراد از نقاط مختلف جغرافیایی، Audit-Logها، زمان بازدید کاربرهای مختلف و دیگر گزارش‌های آماری به صورت دیداری در اختیار شما قرار می‌گیرند.

گزارش‌های امنیتی

این گزارش‌ها با هدف ارایه اطلاعات درباره‌ی حجم حملات دفع‌شده به‌وسیله اَبر دِراک، نوع حملات و پیشنهادهای امنیتی برای رفع ایرادات امنیتی وب‌سایت در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

گزارش‌های پیشرفته

این دسته از گزارش‌ها، ترکیبی از اطلاعات، آمار و تحلیل‌های مرتبط با کارایی و بهینه‌سازی عملکرد وب‌سایت است که در اختیار شما قرار می‌گیرند. گزارش‌هایی همچون نحوه‌ی استفاده‌ی بهینه از منابع، تعداد سرورهای مورد نیاز، بهینه‌سازی کد وب‌سایت برای سرعت بیشتر و هزینه مصرفی کمتر از این دسته هستند.

گزارشات اختصاصی

این نوع گزارش‌ها براساس نیاز و درخواست شما و بسته به نوع سرویس درخواستی ارایه خواهند شد.

راهکارهای دیگر اَبر دِراک

ویژگی‌های بینش آماری اَبر دِراک

حل مشکل تجمیع و تحلیل داده‌های لاگ

جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش تمام داده‌های حاصل از سرویس‌های شما به صورت خودکار انجام می‌شود.

متخصصین تحلیل داده در کنار شما

هزینه‌های سربار برای جذب و آموزش نیروی متخصص در زمینه‌های جمع‌آوری و تحلیل داده و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کار با بزرگ‌داده‌ها توسط اَبر دِراک به صورت کامل برطرف شده‌است.

دسترسی به داده‌های خام

اَبر دِراک لاگ‌های سیستمی حاصل از فعالیت‌های کاربران شما را مطابق با درخواست شما (on demand) و یا از طریق API به صورت خام، (raw) در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشاوره مارکتینگ

ارایه مشاوره و ایجاد ارتباط با واحدهای مارکتینگ کسب‌وکارها برای بهبود فعالیت‌ها و ایجاد مزایای رقابتی مرتبط با حوزه تکنولوژی، تخصص ماست.

حل مشکل تجمیع و تحلیل داده‌های لاگ

جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش تمام داده‌های حاصل از سرویس‌های شما به صورت خودکار انجام می‌شود.

متخصصین تحلیل داده در کنار شما

هزینه‌های سربار برای جذب و آموزش نیروی متخصص در زمینه‌های جمع‌آوری و تحلیل داده و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کار با بزرگ‌داده‌ها توسط اَبر دِراک به صورت کامل برطرف شده‌است.

دسترسی به داده‌های خام

اَبر دِراک لاگ‌های سیستمی حاصل از فعالیت‌های کاربران شما را مطابق با درخواست شما (on demand) و یا از طریق API به صورت خام، (raw) در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشاوره مارکتینگ

ارایه مشاوره و ایجاد ارتباط با واحدهای مارکتینگ کسب‌وکارها برای بهبود فعالیت‌ها و ایجاد مزایای رقابتی مرتبط با حوزه تکنولوژی، تخصص ماست.

حالا که می‌دونید راهکار بینش آماری اَبر دِراک چی هست…

مدل مالی راهکار بینش آماری اَبر دِراک

Pay as You Go

Pay as You Go