021-91014197 call

امنیت ابری

تامین امنیت داده‌ها و جلوگیری از مخاطرات امنیتی در سطوح مختلف

تشخیص هوشمند نفوذ، مقابله خودکار با حملات

امنیت ابری

تامین امنیت داده‌ها و جلوگیری از مخاطرات امنیتی در سطوح مختلف

تشخیص هوشمند نفوذ، مقابله خودکار با حملات

امکان‌پذیر ساخته‌ایم

دفع هوشمند حملات DDoS

با فعال‌شدن خودکار و دستی حالت "تحت حمله" برای جلوگیری از حملات DDoS، درخواست‌هایی که توسط اَبر دِراک مخاطره‌آمیز تشخیص داده‌شده‌اند با مکانیزم‌های دفاعی از جمله صفحه چالشی مواجه شده و پس از عبور از آن‌ها و مطابق با تشخیص ابر، درخواست‌های سالم به وب‌سایت دسترسی خواهند داشت. در حالت تحت حمله همزمان با جلوگیری از دسترسی کاربرهای غیرمجاز، کاربران مجاز به صورت عادی به خدمات وب‌سایت دسترسی خواهند داشت.

اعمال محدودیت براساس منطقه و سرویس‌دهنده

Firewall اَبر دِراک می‌تواند تمام درخواست‌ها را بر اساس IP، منطقه جغرافیایی و سرویس‌دهنده مبدا (AS Number) محدود و تنظیم نماید.

اعمال محدودیت‌ بر روی اتصال‌ها، درخواست‌ها و پهنای باند

ایجاد محدودیت دانلود، آپلود، تعداد درخواست‌ها، تعداد اتصال‌ها و حجم پهنای باند مصرفی و ... از امکاناتی است که در پنل کاربری، قابلیت تنظیم و مدیریت آن را خواهید داشت.

دفع هوشمند حملات (لایه‌های ۳ و ۴ و ۷)

Web Application Firewall اَبر دِراک (WAF) می‌تواند حملات در لایه ۷ شبکه همچون حملات XSS و SQL Injection و ... را تشخیص داده، به مالک وب‌سایت اعلام کرده و در صورت پیکره‌بندی در مرحله بعد جلوی آن را بگیرد.

گزارش‌های امنیتی پیشرفته

مالک وب‌سایت می‌تواند به گزارش‌های امنیتی مرتبط با وب‌سایت خود از جمله حملات صورت گرفته و حجم درخواست‌های مورد چالش قرار گرفته، به تفکیک زمان و مکان درخواست دسترسی داشته‌باشد.

Keyless SSL

این سرویس همان سرویس SSL است با این تفاوت که کلید خصوصی مورد استفاده در رمزنگاری سمت کاربر نگهداری می‌شود. طی این روند تمامی دغدغه‌های اینترنتی کاربران از جمله بانک‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات دولتی در حفظ و نگهداری از اطلاعات برطرف خواهد شد.

دفع هوشمند حملات DDoS

با فعال‌شدن خودکار و دستی حالت "تحت حمله" برای جلوگیری از حملات DDoS، درخواست‌هایی که توسط اَبر دِراک مخاطره‌آمیز تشخیص داده‌شده‌اند با مکانیزم‌های دفاعی از جمله صفحه چالشی مواجه شده و پس از عبور از آن‌ها و مطابق با تشخیص ابر، درخواست‌های سالم به وب‌سایت دسترسی خواهند داشت. در حالت تحت حمله همزمان با جلوگیری از دسترسی کاربرهای غیرمجاز، کاربران مجاز به صورت عادی به خدمات وب‌سایت دسترسی خواهند داشت.

اعمال محدودیت براساس منطقه و سرویس‌دهنده

Firewall اَبر دِراک می‌تواند تمام درخواست‌ها را بر اساس IP، منطقه جغرافیایی و سرویس‌دهنده مبدا (AS Number) محدود و تنظیم نماید.

اعمال محدودیت‌ بر روی اتصال‌ها، درخواست‌ها و پهنای باند

ایجاد محدودیت دانلود، آپلود، تعداد درخواست‌ها، تعداد اتصال‌ها و حجم پهنای باند مصرفی و ... از امکاناتی است که در پنل کاربری، قابلیت تنظیم و مدیریت آن را خواهید داشت.

دفع هوشمند حملات (لایه‌های ۳ و ۴ و ۷)

Web Application Firewall اَبر دِراک (WAF) می‌تواند حملات در لایه ۷ شبکه همچون حملات XSS و SQL Injection و ... را تشخیص داده، به مالک وب‌سایت اعلام کرده و در صورت پیکره‌بندی در مرحله بعد جلوی آن را بگیرد.

گزارش‌های امنیتی پیشرفته

مالک وب‌سایت می‌تواند به گزارش‌های امنیتی مرتبط با وب‌سایت خود از جمله حملات صورت گرفته و حجم درخواست‌های مورد چالش قرار گرفته، به تفکیک زمان و مکان درخواست دسترسی داشته‌باشد.

Keyless SSL

این سرویس همان سرویس SSL است با این تفاوت که کلید خصوصی مورد استفاده در رمزنگاری سمت کاربر نگهداری می‌شود. طی این روند تمامی دغدغه‌های اینترنتی کاربران از جمله بانک‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات دولتی در حفظ و نگهداری از اطلاعات برطرف خواهد شد.

راهکارهای دیگر اَبر دِراک

حواسمان به نگرانی‌های شما هست

جلوگیری از حمله DDoS در کسری از ثانیه

دفع حملات DDoS بعد از تشخیص مخاطرات توسط اَبر دِراک و تغییر وضعیت به حالت تحت حمله در کسری از ثانیه انجام شده، وب‌سایت شما کماکان در دسترس خواهدبود و کاربران قادر به استفاده از آن هستند.

تعامل هوشمند با انواع درخواست‌ها

پاسخ به کاربران معمولی در زمان حملات و مخاطرات امنیتی با کاربران مخرب متفاوت خواهد بود و کاربران سالم با عبور از چالش‌های مختلف امنیتی تا زمان مشخص به وب‌سایت دسترسی خواهند داشت.

عدم خروج از سرویس در زمان مخاطرات امنیتی و حملات

به دلیل تشخیص خودکار و هوشمند حملات DDoS و سایر مخاطرات امنیتی، کاربران نهایی اختلالی در عملکرد وب‌سایت مشاهده نخواهند کرد.

جلوگیری از حمله DDoS در کسری از ثانیه

دفع حملات DDoS بعد از تشخیص مخاطرات توسط اَبر دِراک و تغییر وضعیت به حالت تحت حمله در کسری از ثانیه انجام شده، وب‌سایت شما کماکان در دسترس خواهدبود و کاربران قادر به استفاده از آن هستند.

تعامل هوشمند با انواع درخواست‌ها

پاسخ به کاربران معمولی در زمان حملات و مخاطرات امنیتی با کاربران مخرب متفاوت خواهد بود و کاربران سالم با عبور از چالش‌های مختلف امنیتی تا زمان مشخص به وب‌سایت دسترسی خواهند داشت.

عدم خروج از سرویس در زمان مخاطرات امنیتی و حملات

به دلیل تشخیص خودکار و هوشمند حملات DDoS و سایر مخاطرات امنیتی، کاربران نهایی اختلالی در عملکرد وب‌سایت مشاهده نخواهند کرد.

حالا که می‌دونید راهکار امنیت ابری اَبر دِراک چی هست…

مدل مالی راهکار امنیت ابری اَبر دِراک

Pay as You Go

Pay as You Go