ماشین حساب سرویس‌ها

شما می‌توانید به کمک ماشین حساب ابر دراک، هزینه‌های لازم جهت تامین نیازهای خود را برآورد کنید،  تا بر این اساس مدیریت مالی دقیق‌تری برای سرویس‌های ابری مورد نظر خود داشته باشید.

سیستم مالی ابر دراک با توجه به مصرف کاربر، میزان استفاده ساعتی یا روزانه برای سرویس‌های مختلف و حتی شخصی‌سازی شده را محاسبه و هزینه‌ی آن را از کیف پول کاربر کم می‌کند.

زیرساخت ابر دراک؛ ارائه‌دهنده سرویس‌های هوشمند ابری

استفاده از سرویس‌ها