مشاهده گزارش

گزارش سالانه ابر دراک منتشر شد

پشتیبانی 02191014197

گزارش سالانه ابر دراک

1401

مــــا در اَبر دراک به عنــــوان یک شرکت داده‌محــــور، همواره در تلاشیـــم، با پردازش داده‌های حاصـل از فعالیت کاربرانمان، سرویــس‌هــای ابـــری مطمئن‌تر و هوشمندتری را ارائه دهیم. داده‌های شبکه، که حاصل فعالیت کاربران در اینترنت است، یکی از انواع داده‌هایی است که در زیرساخت پردازش داده ابر دِراک پالایش، تحلیل و نگهداری می‌شود. جمع‌آوری و تحلیل این داده‌ها به صورت سالانه، می‌تواند بیانگر عادات و رفتارهای کاربران در اینترنت باشد. ما هم مانند دیگر شرکت‌های ابری سراسر دنیا، با ارائه چنین گزارش‌هایی در بازه‌های زمانی گوناگون تلاش کرده‌ایم در راستای بهبود کیفیت سرویس‌های آنلاین و شبکه اینترنت، موثرتر عمل کنیم.
گزارش‌های سالانه ابر دِراک، از ابتدای تاسیس تا امروز، با عنوان “تحلیل رفتار کاربران ایرانی در اینترنت” منتشر شده‌اند. متاسفانه به دلیل شرایط، محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنت در نیمه دوم سال گذشته، مجالی برای انتشار گزارش سالانه 1400 ندیدیم و به انتشار گزارش کوتاهی از وضعیت اینترنت در زمان اختلال‌ها، با مقایسه ده روز انتهایی شهریور و ده روز ابتدای مهر ماه، بسنده کردیم.
از نیمه دوم ســـال گذشتـــه، شاهـــد ناپایداری‌هــای زیادی در اینتـــــرنت داخلــــی ‌و همچنیــــن تغـیـیــرات اساســی در نحـــوه استــفاده کاربـــران از سرویس‌های ابری بودیم. این عوامل در ابعاد مختلف باعث بروز مشکلاتی در ارائه سرویس مطلوب و نهایتا تغییر در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه زیرساخت و محصولات ابری ما شد؛ با پایان این سال سخت و تحلیل داده‌های سال گذشته، نه تنها نشانه‌های آسیب‌ ناشی از محدودیت و اختلال‌های اینترنت به برخی از سرویس‌های ابری، به وضوح دیده می‌شود، بلکه مقایسه گزارش‌های جدید با گزارش‌های سـال‌های گذشتــه، حاکـــی از تغییـــر رونـد استفاده کاربران از اینتــرنت است. ما سعــی کرده‌ایم در ده گزارش، رفتـار کاربــران ایرانـــی در اینتـرنت را کـــه می‌تواند به تعبیری نشان‌دهنده وضعیت اینترنت ایران باشد، برای علاقمندان و فعالان این صنعت، به تصویر بکشیم.

گزارش‌های سالانه ابر دِراک، از ابتدای تاسیس تا امروز، با عنوان “تحلیل رفتار کاربران ایرانی در اینترنت” منتشر شده‌اند. متاسفانه به دلیل شرایط، محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنت در نیمه دوم سال گذشته، مجالی برای انتشار گزارش سالانه 1400 ندیدیم و به انتشار گزارش کوتاهی از وضعیت اینترنت در زمان اختلال‌ها، با مقایسه ده روز انتهایی شهریور و ده روز ابتدای مهر ماه، بسنده کردیم.
از نیمه دوم سال گذشته، شاهد ناپایداری‌های زیادی در شبکه داخلی ‌و همچنین تغییرات اساسی در نحوه استفاده کاربران از سرویس‌های ابری بودیم. این عوامل در ابعاد مختلف باعث بروز مشکلاتی در ارائه سرویس مطلوب و نهایتا تغییر در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه زیرساخت و محصولات ابری ما شد؛ با پایان این سال سخت و تحلیل داده‌های سال گذشته، نه تنها نشانه‌های آسیب‌ ناشی از محدودیت و اختلال‌های اینترنت به برخی از سرویس‌های ابری، به وضوح دیده می‌شود، بلکه مقایسه گزارش‌های جدید با گزارش‌های سال‌های گذشته، حاکی از تغییر روند استفاده کاربران از اینترنت است. ما سعی کرده‌ایم در ده گزارش، رفتار کاربران ایرانی در اینترنت را که می‌تواند به تعبیری نشان‌دهنده وضعیت اینترنت ایران باشد، برای علاقمندان و فعالان این صنعت، به تصویر بکشیم.

مــــا در اَبر دراک به عنــــوان یک شرکت داده‌محــــور، همواره در تلاشیـــم، با پردازش داده‌های حاصـل از فعالیت کاربرانمان، سرویــس‌هــای ابـــری مطمئن‌تر و هوشمندتری را ارائه دهیم. داده‌های شبکه، که حاصل فعالیت کاربران در اینترنت است، یکی از انواع داده‌هایی است که در زیرساخت پردازش داده ابر دِراک پالایش، تحلیل و نگهداری می‌شود. جمع‌آوری و تحلیل این داده‌ها به صورت سالانه، می‌تواند بیانگر عادات و رفتارهای کاربران در اینترنت باشد. ما هم مانند دیگر شرکت‌های ابری سراسر دنیا، با ارائه چنین گزارش‌هایی در بازه‌های زمانی گوناگون تلاش کرده‌ایم در راستای بهبود کیفیت سرویس‌های آنلاین و شبکه اینترنت، موثرتر عمل کنیم. گزارش‌های سالانه ابر دِراک، از ابتدای تاسیس تا امروز، با عنوان “تحلیل رفتار کاربران ایرانی در اینترنت” منتشر شده‌اند. متاسفانه به دلیل شرایط، محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنت در نیمه دوم سال گذشته، مجالی برای انتشار گزارش سالانه 1400 ندیدیم و به انتشار گزارش کوتاهی از وضعیت اینترنت در زمان اختلال‌ها، با مقایسه ده روز انتهایی شهریور و ده روز ابتدای مهر ماه، بسنده کردیم. از نیمه دوم ســـال گذشتـــه، شاهـــد ناپایداری‌هــای زیادی در اینتـــــرنت داخلــــی ‌و همچنیــــن تغـیـیــرات اساســی در نحـــوه استــفاده کاربـــران از سرویس‌های ابری بودیم. این عوامل در ابعاد مختلف باعث بروز مشکلاتی در ارائه سرویس مطلوب و نهایتا تغییر در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه زیرساخت و محصولات ابری ما شد؛ با پایان این سال سخت و تحلیل داده‌های سال گذشته، نه تنها نشانه‌های آسیب‌ ناشی از محدودیت و اختلال‌های اینترنت به برخی از سرویس‌های ابری، به وضوح دیده می‌شود، بلکه مقایسه گزارش‌های جدید با گزارش‌های سـال‌های گذشتــه، حاکـــی از تغییـــر رونـد استفاده کاربران از اینتــرنت است. ما سعــی کرده‌ایم در ده گزارش، رفتـار کاربــران ایرانـــی در اینتـرنت را کـــه می‌تواند به تعبیری نشان‌دهنده وضعیت اینترنت ایران باشد، برای علاقمندان و فعالان این صنعت، به تصویر بکشیم.

ادامه متن
مقدمه
شرکت‌های ابری به دلیل ماهیت سرویس‌هایی که ارائه می‌کنند در مراکز داده موجود در شهرها و کشورهای مختلف حضور دارند و یا ممکن است مراکز داده را بر اساس نیازهای خود تاسیس کنند. از سوی دیگر، سرویس‌های B2B به دلیل حجم مشتری‌ها به صورت غیرمستقیم داده‌های حاصل از فعالیت کاربران بسیاری در اختیار دارند که در صورت تحلیل آن‌ها، دانش ارزشمندی از این نوع داده قابل استخراج است. ابر دِراک در 9 کشور، شامل ۴ شهر در ایران و ۱۰ شهر خارج از ایران با ظرفیت 2 ترابیت بر ثانیه در مراکز داده مختلف به شبکه اینترنت متصل است و در سال 1401 در مجموع 68 میلیارد لاگ در سطوح مختلف سرویس‌های خود جمع آوری و تحلیل کرده است.
0

میلیارد لاگ

0

ترابیت بر ثانیه

زیرساخت پردازش داده ابر دِراک در کنار اهداف نگه‌داری و حفظ کیفیت شبکه، نتایج تحلیل داده‌ها را با هدف توصیه‌های کمی و کیفی به مشتریان ارائه می‌کند. با تــوجه به اینکه 92 درصــد از کاربران خــدمات ابــر دِراک در ایــران و خارج از ایــران از وب‌سایت‌ها وســـرویس‌های فارســی زبان بهره می‌برند، امکان تحلیل و ترسیم رفتار کاربران ایرانی بر اساس همین داده‌ها در بازه‌های سالانه، دیدی جامع از فعالیت کاربران را در اختیار ما قرار می‌دهد که در این گزارش از دیدگاه‌های مختلف، بررسی و نمایش داده شده است.

مجموع تعداد لاگ‌های سرویس CDN به تفکیک DNS ،Edge Server، شبکه و سایر: 68 میلیارد لاگ
0 میلیارد

EDGE

0 میلیارد

DNS

25.1میلیارد

EDGE

4.5میلیارد

DNS

0 میلیارد

Others

0 میلیارد

Network

28.6میلیارد

Others

10میلیارد

Network

مجمــوع تعــداد آی‌‌پی‌های یکتای ایرانــی که در سال 1401 ثبــت شـده‌اند، 13 میلیون آی‌پی بـــوده است که 75 درصد از این تعـــداد، از ســـرورهای لبه ابر دِراک عبور کرده‌اند! به عبارت دیگر، از هر 4 کاربر با آدرس آی‌پی ایرانی، 3 کاربر، حداقل یک‌بار به‌صورت مستقیم یا با واسطه، از وب‌سایت‌های سرویس‌گیرنده‌‌ از زیرساخت ابر دِراک، استفاده کرده‌اند.

فهرست

فهرست گزارشات

پراکندگی پاپ سایت‌ها و مراکز داده

پراکندگی پاپ‌سایت‌ها در ایران

تهران – تبریز – شیراز – بندرعباس

پراکندگی پاپ‌سایت‌ها خارج از ایران

آمریکا – هلند – آلمان – سنگاپور – فرانسه – کانادا – مکزیک – استرالیا

گزارش رتبه‌بندی دستگاه‌ها و سیستم عامل‌ها

بـــررسی داده‌ها نشـــان می‌دهد، دستــگاه‌هایی که کاربــران از طریق آن وارد یکــی از وب‌سایت‌های سرویس گیرنده CDN ابر دِراک شده‌اند، شامل تلفن همراه، کامپیوتر شخصی یا لپ‌تاپ، تبلت و … است که توزیع استفـاده کاربران از دستگــاه‌های مختلـف، در این گزارش نمایش داده شده است. به دلیل افزایش نفوذ اینترنت همراه در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از کاربران از دستگاه­‌های قابل حمل برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند. براساس نتایج حاصل از پردازش داده‌های ابر دِراک حدوداً 56 درصد کاربران، از دستگاه‌­های قابل حمل استفاده می‌کنند. این مقدار برای کاربران کامپیوتر‌های شخصی حدوداً 28 درصد است. هم­چنین این نتایج نشان می‌دهد که 16 درصد از این کاربران، بات‌ها هستند که به نسبت سال گذشته رشد بیش از دو برابر داشته است.

0 %
0 %
0 %

No Data Found

No Data Found

نمودار پلتفرم‌های سخت‌افزاری مورد استفاده کاربران ایرانی در سال 1400(درصد)
نمودار پلتفرم‌های سخت‌افزاری مورد استفاده کاربران ایرانی در سال 1401 (درصد)
نمودار پلتفرم‌های سخت‌افزاری مورد استفاده کاربران ایرانی در سال 1400(درصد)

بر اساس داده‌های ابر دِراک، بیشترین سهم استفاده از سیستم عامل‌ها، مربوط به سیستم عامل‌های iOS و Android است و در این بین Android با سهم 40 درصد، در رتبه اول و iOS با سهم 26 درصد در رتبه دوم، قرار دارد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بیشترین سیستم عامل استفاده شده در کامپیوترهای شخصی، بین کاربران ایرانی، سیستم عامل Windows با سهم 27 درصد است. همچنین سهم استفاده از انواع نسخه‌های Linux  شش درصد است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، دو برابر شده است.

% 0
1%

No Data Found

% 0
6%

No Data Found

% 0
26%

No Data Found

% 0
27%

No Data Found

% 0
40%

No Data Found

% 0

No Data Found

% 0

No Data Found

% 0

No Data Found

% 0

No Data Found

% 0

No Data Found

نمودار سیستم عامل‌های مورد استفاده کاربران ایرانی در سال 1401 (درصد)

گزارش پراستفاده‌ترین مرورگرها

بررســـی‌ها نشـان مــی‌دهد، Chrome همچنان محبوب‌ترین مرورگر برای کاربران ایرانی است و بیشتریــن درصــد استفـــاده‌ی کاربـران را به خــــود اختصـــاص داده است. استــــفاده‌ گستــــرده از تلفــــن‌های همــــراه و به ویـــــژه گوشـــی‌های مبتنــی بر Android، مرورگرهای این سیستم عامل را در رده‌های بعدی این رتبه بنــدی قـرار داده است.

نمــــودار مرورگــــرهای مورد استفـــاده کاربـــران ایــرانــــی در سـال 1401 (درصد)

گزارش ارائه‌دهندگان اینترنت
(Intenet Service Providers)

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، همانند سال‌های قبل برای کاربران اینترنت، اپراتورهای همراه، در دسترس‌ترین روش استفاده از شبکه بوده‌اند. نکته قابل توجه در این نتایج، قرارگیری ایرانسل در رتبه اول و تغییر جایگاه آن، به ارائه‌دهنده برتر برای کاربران ایرانی در سال 1401، نسبت به سال‌های گذشته است.

نمودار توزیع درخواست سرویس دهندگان اینترنت سال ۱۴۰۱ (رتبه)

نـمــودار ســرویس‌دهنـــدگان اینتــرنت به تفکیک نــوع اتصــال سال 140۱ (درصد)

گزارش وضعیت پایداری اینترنت 1401

برای ارائه گزارشی از وضعیت Uptime اینترنت (گزارش اتصال، اختلال و قطعی اینترنت)، وضعیت برقراری ارتباط و پایداری پلتفرم‌های محبوب و پربازدید ایرانی (مراجع مانند گوگل، پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام و …) از مبدا پاپ‌سایت‌های ابر دِراک از مسیر سه Gateway بین‌المللی اینترنت کشور به مقصد مراجع خارجی رصد شده است.

گزارش توزیع ساعات استفاده کاربران از اینترنت

در سال 1400، زمان اوج مصرف کاربرانی که از وب‌سایت‌های فعال روی سرویس‌ CDN ابر دِراک استفاده کرده‌اند، ساعت 24:00 بوده است، در حالی که مطابق داده‌های سال 1401 ساعت اوج استفاده کاربران، 22:00 است.

نمودار متوسط ساعت‌های استفاده کاربران ایرانی از وب‌سایت‌های فعال در بستر ابر دِراک در سال 1401 (درصد)

نمودار ساعت‌های استفاده کاربران ایرانی از وب‌سایت‌های فعال در بستر ابر دراک در مهر و آبان ماه سال 1401 (درصد)

گزارش نفوذ شرکت‌های میزبانی وب و مراکز داده

میزان استقبال و استفاده وب‌سایت‌ها از خدمات شرکت‌های هاستینگ، مراکز داده و خدمات Co-Location داخلی و خارج در این نمودار طی سه سال اخیر قابل مشاهده است.

نـمــودار ســرویس‌دهنـــدگان اینتــرنت به تفکیک نــوع اتصــال سال 140۱ (رتبه)

1401

No Data Found