021-91014197 call

لیست بازه‌های IP

سرویس‌دهنده‌ی شما به طور خودکار برخی IPها را مخرب تشخیص داده و آن‌ها را از طریق فایروال مسدود می‌کند. شما می‌توانید بازه‌های IP اَبر دِراک را به Whitelist سرویس‌دهنده‌ی خود اضافه کنید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری نمایید.

همچنین می‌توانید از این لینک، برای تنظیمات خودکار استفاده کنید: https://api.derak.cloud/public/ipv4