آیا می‌توان تنها قسمتی از ترافیک وب‌سایت خود را از طریق CDN سرویس دهیم؟

پربازیدترین مقالات

محصولات

بلی. شما می‌توانید از طریق پنل کاربری، قسمت DNS، تنظیمات مربوطه را اعمال کنید.

اگر وضعیت یک رکورد به صورت ابر سبز باشد، بدین معناست که از طریق CDN سرویس دهی می‌شود و در غیر این صورت خدمات CDN برای آن رکورد فعال نیست. شما می‌توانید با کلیک برروی آن، وضعیت را تغییر دهید.

مقالات مرتبط