اَبر دِراک از کدام نسخه های لینوکس پشتیبانی می کند؟

فهرست مطالب

پربازیدترین مقالات

محصولات

اَبر دِراک از تمام توزیع های اصلی لینوکس، از جمله Red Hat Enterprise Linux، CentOS،
CoreOS، Debian، Oracle Linux، SUSE Linux Enterprise، openSUSE و Ubuntu
پشتیبانی می کند.

مقالات مرتبط

واحد فروش عمومی

ارائه پلن‎‌های اختصاصی

مشاوره برای انتخاب مناسب‎‌ترین سرویس و پلن

پاسخگویی در ساعات کاری

Contact Sales