021-91014197 call

چگونگی دسترسی به IP های اصلی بازدیدکنندگان وب‌سایت

به طور پیش‌فرض اَبر دِراک به عنوان یک Reverse P عمل می‌کند. به همین ترتیب، تمام اتصالات به سرور اصلی (مبدا) شما از آدرس های IP اَبر دِراک می‌آیند. در این حالت می‌بایست به دو نکته زیر توجه کنید:

  1. اگر برنامه شما به عنوان بخشی از منطق خود از IP اصلی بازدیدکننده وب‌سایت استفاده می‌کند، در حال حاضر از یک آدرس IP اَبر دِراک استفاده خواهد کرد. اگر از access log خود استفاده می کنید، آن‌ها اکنون یک آدرس IP اَبر دِراک را در لاگ به عنوان IP ثبت می‌کنند.
  2. با این‌حال اَبر دِراک طبق استاندارد می‌تواند IPهای اصلی بازدیدکنندگان را به شما بازگرداند. این اطلاعات در Headerهای Derak-Real-IP به شما تحویل داده می‌شوند.
  3. همواره لیست IPهای دِراک را به روزرسانی کنید. برای این کار می‌توانید ازاین لینک استفاده کنید: https://api.derak.cloud/public/ipv4

Nginx

برای اعمال این تنظیمات لازم است تا ماژول http_realip_module را برای Nginx خود نصب کنید. اگر درحال نصب Nginx از پکیج‌های اصلی مربوط به Distributionهای مختلف لینوکس مثل Ubuntu و Fedora و CentOS و … هستید، این ماژول به صورت پیش‌فرض بر روی Nginx نصب شده است. در غیر این صورت، اگر در حال کامپایل Nginx از کد منبع هستید، مطمئن شوید که در هنگام اجرای دستور configure/. پارامتر --with-http_realip_module وجود دارد.

با دستور زیر می‌توانید بررسی کنید که این ماژول بر روی سیستم شما نصب شده یا خیر؟

nginx -V 2>&1 | grep http_realip_module

با دستورات زیر می‌توانید مطمئن شوید که Real IP را تنها از ما دریافت می‌کنید:

set_real_ip_from 5.145.115.0/24;
set_real_ip_from 5.145.112.0/24;
set_real_ip_from 185.64.176.64/28;
set_real_ip_from 185.64.176.48/28;
set_real_ip_from 178.62.222.208/28;
set_real_ip_from 104.248.161.192/28;
set_real_ip_from 128.199.53.16/28;
set_real_ip_from 134.209.194.0/28;
set_real_ip_from 167.71.42.208/28;
set_real_ip_from 157.245.163.224/28;
set_real_ip_from 165.22.49.96/28;
set_real_ip_from 159.89.48.176/28;
set_real_ip_from 157.245.72.208/28;

real_ip_header Derak-Real-IP;

برای دسترسی به لیست به‌روز شده IPها در هرلحظه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://api.derak.cloud/public/ipv4
همچنین می‌توانید لیست بازه‌های IP اَبر دِراک را از اینجا ببینید.

Apache

در نسخه‌های ۲.۴ آپاچی یا بالاتر فایل remoteip_module (mod_remoteip.so) در پکیج نصب موجود است. برای فعال‌سازی این پکیج دستور زیر را اجرا کنید:

sudo a2enmod remoteip

فایل پیکربندی Apache را باز کنید. این فایل را می‌توانید از مسیر /etc/apache2/apache2.conf بیابید. سپس خط زیر را به آن اضافه کنید:

RemoteIPHeader Derak-Real-IP
RemoteIPTrustedProxy 5.145.115.0/24
RemoteIPTrustedProxy 5.145.115.0/24
RemoteIPTrustedProxy 5.145.112.0/24
RemoteIPTrustedProxy 185.64.176.64/28
RemoteIPTrustedProxy 185.64.176.48/28
RemoteIPTrustedProxy 178.62.222.208/28
RemoteIPTrustedProxy 104.248.161.192/28
RemoteIPTrustedProxy 128.199.53.16/28
RemoteIPTrustedProxy 134.209.194.0/28
RemoteIPTrustedProxy 167.71.42.208/28
RemoteIPTrustedProxy 157.245.163.224/28
RemoteIPTrustedProxy 165.22.49.96/28
RemoteIPTrustedProxy 159.89.48.176/28

برای دسترسی به لیست به‌روز شده IPها در هرلحظه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://api.derak.cloud/public/ipv4
همچنین می‌توانید لیست بازه‌های IP اَبر دِراک را از اینجا ببینید.

همچنین در این فایل پیکربندی زیر را با استفاده از واژه‌ی LogFormat بیابید:

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

و مطابق زیر تغییر دهید:

LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

این تغییر باعث می‌شود تا در لاگ IP های mod_remoteip که IP اصلی کاربر است به جای IP هاست نوشته شود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مستندات Apache مراجعه کنید.