021-91014197 call

تنظیمات سفارشی

در CDN اَبر دِراک شما می‌توانید مواردی را به دلخواه خود تعیین و تنظیمات سفارشی را انجام دهید. برای این کار از موارد زیر استفاده کنید.

چگونه می‌توانم از Nameserverهای دلخواه و یا vanity استفاده کنم؟

از بخش DNS پنل کاربری در قسمت Nameserverهای دلخواه می‌توانید به این امکان دسترسی داشته باشید. کافی است پس از فشردن دکمه‌ی فعال‌سازی، NSهای دلخواه خود را به ترتیب در فیلدهای مربوطه قرار دهید.

پس از آن از پنل ثبت دامنه‌ی خود نسبت به تنظیم رکوردها اقدام کنید.

NS سفارشی

چگونه از گواهی‌نامه SSL اختصاصی خودم استفاده کنم؟ 

این امکان از طریق بخش SSL پنل کاربری در دسترس می‌باشد. می‌توانید با فشردن دکمه‌ی آپلود گواهی‌نامه و سپس قرار دادن کلید Public و Private گواهی‌نامه‌ی خود را در اَبر دِراک بارگذاری و از آن استفاده نمایید. به این صورت تنظیمات سفارشی شما اعمال می‌گردد.

همچنین می‌توانید از همین قسمت، به صورت ترکیبی از گواهی‌نامه‌ی شخصی و گواهی‌نامه‌ی اَبر دِراک استفاده کنید. گواهی‌نامه‌ی اَبر دِراک برای آدرس‌هایی که تحت پوشش گواهی‌نامه‌ی شخصی نباشند، استفاده می‌شود.

آپلود گواهی‌نامه SSL