021-91014197 call

درصورت برخورد با خطا، چه کاری انجام دهم؟

شما می‌توانید هرزمان که با خطایی مواجه شدید، آن را به پشتیبانی اَبر دِراک گزارش دهید تا در روند رفع خطا قرار بگیرد؛ برای ارتباط با پشتیبانی فنی اَبر دِراک چندین راه ارتباطی وجود دارد:

با استفاده از هرکدام از راه‌های فوق امکان تماس با پشتیبانی فنی وجود دارد.

همچنین شما می‌توانید راهنمایی‌های مربوط به هر خطا را از اینجا ببینید.