021-91014197 call

SSL پوششی به چه معناست؟

در صورت فعال بودن این حالت SSL به تمام زیردامنه‌ها نیز اختصاص داده می‌شود و در غیر این صورت فقط به root اختصاص داده می‌شود.

توضیحات کامل تنظیمات SSL دِراک را می‌توانید از اینجا ببینید.