021-91014197 call

روند تمدید گواهینامه‌های SSL به چه صورت است؟

گواهینامه‌ی شما در اَبر دِراک می‌تواند به دو صورت باشد: گواهینامه ابری دِراک، گواهینامه خودتان (فقط درصورتی که گواهینامه اختصاصی معتبر Wildcard با اعتبار حداقل 1 ماهه در اختیار دارید می‌توانید از گواهینامه خودتان استفاده کنید).

چنانچه شما از گواهینامه ابری دِراک استفاده می‌کنید، نگران تمدید آن نباشید. سیستم اَبر دِراک به طور خودکار، آن را تمدید می‌کند.

چنانچه گواهینامه‌ی خودتان را آپلود نموده‌اید، باید آن را تمدید نموده و گواهینامه‌ی جدید را آپلود کنید. توجه داشته باشید که اگر این کار توسط شما انجام نشود، سرویس SSL وب‌سایت شما ۱۰ روز پیش از اتمام اعتبار گواهینامه، از کار می‌افتد. اَبر دِراک به منظور جلوگیری از این اتفاق، در بازه‌ی ۳ ماهه پیش از اتمام اعتبار گواهینامه‌ی شما، ایمیل‌هایی را به شما ارسال می‌کند.