021-91014197 call

چه زمانی باید از حالت تحت حمله استفاده کرد؟

زمانی که درخواست‌های وب‌سایت شما بیش‌ازحد معقول بود، ممکن است تحت حمله‌ی DDoS قرار گرفته باشید. در این مواقع، این حالت را فعال کنید تا اَبر دِراک از وب‌سایت شما در برابر این حمله

شما می‌توانید این گزینه را از طریق منوی امنیت، بیابید. برای این‌کار، در قسمت سطح امنیتی، سطح را به حالت تحت حمله تغییر دهید.

همچنین شما می‌توانید این حالت را از طریق دکمه‌ی میانبر موجود در منوی سمت راست و یا از طریق بخش میانبر موجود در صفحه‌ی دیدکلی فعال کنید.