021-91014197 call

چگونه Glue Record دامنه خود را تغییر دهیم؟

این کار از طریق سرویس‌دهنده‌ی شما انجام می‌شود. شما می‌توانید اطلاعات مربوطه را از پشتیبانی سرویس‌دهنده‌ی خود دریافت کنید. همچنین می‌توانید توضیحات مربوط به این کار در چند سیستم ثبت دامنه‌ی پرکاربرد را از اینجا مطالعه کنید.

درصورت نیاز به توضیحات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی اَبر دِراک تماس بگیرید.

برنامه‌نویسان