021-91014197 call

چگونه می‌توان به APIها دسترسی داشت؟

در بخش‌های مختلف پنل کاربری، لیست APIهای مربوط به آن بخش موجود می‌باشد. شما می‌توانید با کلیک برروی قسمت مشخص شده، APIها و نحوه‌ی استفاده از هرکدام را ببینید.

برای مثال در بخش Caching شما می‌توانید با استفاده از APIهای موجود، عملیات پاکسازی Cache را انجام دهید.

برنامه‌نویسان