021-91014197 call

با پاک شدن فایل‌ها در سرور اصلی برای فایل‌های Cache شده چه اتفاقی میفتد؟

با توجه به تنظیمات حالت همیشه آنلاین، یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:

  1. فعال بودن حالت همیشه آنلاین: تا آخرین زمانی که کنترل‌کننده‌ی Cache تعیین می‌کند سرویس‌دهی صورت می‌پذیرد و پس از آن فایل ها پاک می‌شوند.
  2. غیرفعال بودن حالت همیشه آنلاین: بعد از پاک شدن فایل ها فقط یک درخواست به درستی جواب داده می‌شود.
برنامه‌نویسان