021-91014197 call

سطوح Cache (یا Caching Levels) اَبر دِراک چیست؟

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به Cache را انجام دهید تا اَبر دِراک محتویات ایستای وب‌سایت شما را Cache کند. این کار باعث بهبود سرعت بالاآمدن صفحه ی شما می‌شود.

سطح Cache، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های مربوط به تنظیم پیکربندی CDN می‌باشد که شامل 3 سطح است:

  1. چشم پوشی از کوئری استرینگ: در این سطح از کوئری استرینگ چشم پوشی شده و اصل محتوا نشان داده می‌شود.
  2. استاندارد: برای کوئری استرینگ های مختلف و یک فایل، مقادیر مختلفی در Cache نگهداری می‌شود.
  3. کوکی مشخص و پیشرفته: علاوه بر ویژگی های سطح استاندارد، کوکی هم در نظر گرفته می‌شود. این سطح برای سایت هایی که از کوکی استفاده می‌کنند کاربرد فراوان دارد.
برنامه‌نویسان