021-91014197 call

فقط مدیر وب‌سایت به اطلاعات مالی و روند پرداختی فاکتورها دسترسی دارد؟

خیر، شما با استفاده از سرویس همکاری تیمی اَبر دِراک به راحتی می‌توانید این مساله را مدیریت کنید.

به این صورت که هر شخص با داشتن حساب کاربری در اَبر دِراک می‌تواند با تعریف و تایید مدیر وب‌سایت، به موارد خاصی دسترسی داشته باشد.

اگر شما همکار خود را با نقش کاربر مالی به تیم اضافه کنید، ایشان به تمام موارد مربوط به فاکتورها و اطلاعات مالی دسترسی خواهند داشت.

این سرویس در مواقع زیر به شما توصیه می‌گردد:

  • قرار است حسابدار شما، مسئولیت رسیدگی به امور مالی را برعهده گیرد
  • شما مدیر فنی کسب‌وکارتان هستید و فرد دیگری مسئولیت را به عهده دارد
هزینه‌ها