021-91014197 call

با اتمام بازه‌ی مصرف تعیین‌شده در اَبر دِراک برای وب‌سایت چه اتفاقی می‌افتد؟

با اتمام این بازه، شما باید نسبت به تمدید یکی از پلن‌های اَبر دِراک اقدام کنید. در غیر این صورت وب‌سایت شما تا پایان ماه، تنها از خدمات DNS اَبر دِراک استفاده می‌کند و سرویس CDN موقتا غیرفعال می‌شود.

همچنین به زودی در صورتی که بخشی از پارامترهای مصرفی شما به انتهای بازه‌ی تعیین شده برسد، شما می‌توانید از طریق پنل کاربری، افزونه‌هایی را خریداری کرده و در همان پلن به استفاده از CDN ادامه دهید. توجه کنید که این امکان برای پلن پایه‌ای وجود ندارد.

با شروع ماه بعد، چنانچه هنوز نسبت به تمدید پلن خود اقدام نکرده باشید، وارد پلن پایه‌ای خواهید شد و تا سقف تعیین‌شده برای این پلن، هزینه‌های شما رایگان خواهد بود.

هزینه‌ها