021-91014197 call

با اتمام بازه‌ی رایگان، در اَبر دِراک برای وب‌سایت چه اتفاقی می‌افتد؟

وب‌سایت‌های موجود در CDN اَبر دِراک با توجه به میزان ترافیک مصرفی در یکی از لایه‌های تعریف‌شده قرار می‌گیرند. با رسیدن ترافیک یک وب‌سایت به حد بالای لایه‌ی اول، این وب‌سایت به طور خودکار به لایه‌ی دوم منتقل می‌شود.

در این صورت، با حفظ سرویس دهی وب‌سایت، هزینه‌های آن به صورت PaYG محاسبه شده و صورت‌حساب در انتهای ماه برای مالک ارسال می‌گردد.