021-91014197 call

یکی از پکیج‌های از پیش تعریف شده (Prepaid) را برای دامنه خود فعال کرده‌ام؛ اگر قبل از اتمام دوره، یکی از پارامترهای بسته مصرفی من از سقف مشخص شده در پکیج فراتر رود، چه اتفاقی می‌افتد؟

دامنه‌ی شما همچنان فعال باقی می‌ماند و میزان مصرف اضافه‌ی شما در پارامتر موردنظر، به‌صورت تعرفه‌ی PaYG محاسبه شده و به‌عنوان فاکتور “مصرف اضافه” روی پنل کاربری شما قرار می‌گیرد.

هزینه‌ها