021-91014197 call

چه زمانی می‌توانم صورت‌حساب PaYG خود را تسویه کنم؟

سقف استفاده از پلن PaYG در یک بازه‌ی زمانی (30 روزه)، یک میلیون تومان و مهلت پرداخت آن، 7 روز کاری است. اگر پیش از انتهای دوره، میزان بدهی به یک میلیون تومان برسد، باید فاکتور مربوطه پرداخت شود.

در غیر این‌صورت، زمان تسویه حساب، در انتهای همان دوره خواهد بود.

هزینه‌ها