021-91014197 call

سرورهای اَبر دِراک کجا قرار دارد؟

اَبر دِراک با حضور در مراکز داده حیاتی ایران اعم از شیراز و تهران، در حال سرویس‌دهی در سراسر کشور به تولیدکنندگان و دارندگان محتواست. همچنین اَبر دِراک در مراکز داده‌ی خارج از کشور نیز حضور دارد.

نقشه توزیع دیتاسنترهای اَبر دِراک در ایران
نقشه جهانی توزیع دیتاسنترهای اَبر دِراک
FAQ