021-91014197 call

چگونه پراکندگی جغرافیایی درخواست‌های وب‌سایت خود را مشاهده کنم؟

شما می‌توانید از طریق پیکربندی وب‌سایت موردنظر، از قسمت تجزیه و تحلیل -> تحلیل وب -> جغرافیایی به این تحلیل‌ها دسترسی داشته باشید. در انتهای صفحه نیز اعداد و ارقام مربوط به این قسمت را مشاهده می‌کنید.

در این صفحه شما می‌توانید تنظیماتی را اعمال کنید، برای مثال بازه‌ی زمانی تحلیل‌ها را تعیین کنید تا تنها آمار مربوط به بازه‌ی مورد نظر شما، نمایش داده شوند و یا یک Hostname انتخاب کنید تا تنها آمار آن Hostname را مشاهده کنید.

FAQ