021-91014197 call

در چه بخشی می‌توانم فاکتور های ‌پرداخت نشده خود را ببینم؟

  1. .در اولین قدم در صفحه اول پنل  وارد بخش تیم ها شوید
  2. .تیم سرویس مورد نظر را انتخاب کنید
  3. .در منوی سمت راست گزینه‌ی اطلاعات مالی را انتخاب کنید
  4. .فاکتور سرویس مورد نظر خود را پرداخت کنید