021-91014197 call

آیا می‌توانم گزارشی از حملات به منابع اَبر دِراک خود را دریافت کنم؟

بله. با داشتن پلن فعال در اَبر دِراک می‌توانید تاریخچه همه حوادث را در 13 ماه اخیر مشاهده کنید.