021-91014197 call

سرورهای اَبر دِراک کجا قرار دارد؟

اَبر دِراک با حضور در مراکز داده حیاتی ایران اعم از شیراز و تهران، در حال سرویس‌دهی در سراسر کشور به تولیدکنندگان و دارندگان محتواست. همچنین اَبر دِراک در مراکز داده‌ی خارج از کشور نیز حضور دارد.

مراکز داده‌ی ایران
مراکز داده‌ی ایران
نقشه جهانی توزیع دیتاسنترهای اَبر دِراک
مراکز داده‌ی خارج از کشور