021-91014197 call

راهکار اَبر دِراک برای Video Streaming چیست؟

Video Streaming، قابلیت پخش زنده و Video on Demand را فراهم می‌کند. شما با استفاده ازین سرویس، می‌توانید رویدادهای خود و یا ویدیوی دلخواهتان را به صورت زنده پخش کنید. همچنین می‌توانید ویدیوی مورد نظر خود را در هر زمان در اختیار کاربرانتان قرار دهید.

اَبر دِراک راهکار‌های مربوط به Video Streaming را به صورت ویژه در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. برای این منظور می‌توانید با پشتیبانی تماس بگیرید.