021-91014197 call

SSL: حداقل ورژن TLS

هرچه حداقل ورژن بیشتری انتخاب کنید، بازدیدکنندگان خود را محدود می‌کنید که از مرورگرهای امن تری استفاده کنند اما باعث می‌شود بخشی از بازدیدکنندگان خود را از دست بدهید.

اَبر دِراک به صورت پیش‌فرض این گزینه را برابر با ورژن 1.1 قرار می‌دهد.


اطلاعات بیشتر را از SSL: مدیریت تنظیمات اتصال امن بخوانید.