021-91014197 call

SSL: انتخاب نحوه‌ی اتصال

با پیکربندی این قسمت شما می‌توانید انتخاب پیش‌فرض سرورهای اَبر دِراک را برای اتصال به سرورهای اصلی را تنظیم کنید.

این گزینه را از بین حالت‌های زیر انتخاب کنید:

  • HTTP: سرور شما SSL ندارد.
  • HTTPS: سرور شما دارای یک SSLمعتبر و یا غیر معتبر می‌باشد.

تنظیمات این قسمت برای رکوردهای تعریف شده در قسمت DNSای که در قسمت تنظیمات پیشرفته مقدار تنظیمات لبه برای آن‌ها اعمال شده باشد، کاربردی ندارد و مقدار ذکر شده در همان رکورد اعمال می‌گردد.


اطلاعات بیشتر را از SSL: مدیریت تنظیمات اتصال امن بخوانید.