021-91014197 call

Caching: پاک‌سازی Cache

شما با استفاده از CDN اَبر دِراک می‌توانید، محتوای Cache شده‌ی خود را برای Hostnameهایی که از سرویس ابری استفاده می‌کنند، به صورت یک‌باره (PURGE ALL) پاک‌سازی کنید.

همچنین در قسمت CUSTOM PURGE، می‌توانید محتوا را براساس URL و یا Hostname مورد نظر، پاک‌سازی کنید.

استفاده از این امکان به صورت API نیز برای شما فراهم شده است. همچنین در نظر داشته باشید که اعمال تغییرات (پاک‌سازی Cache) کم‌تر از یک دقیقه انجام می‌شود.


اطلاعات بیشتر را از Caching: مدیریت تنظیمات Cache بخوانید.