021-91014197 call

Caching: تنظیمات انقضای محتوا در سرورهای لبه

زمان انقضای محتوای صفحات و یا صفحات خطا را به تفکیک در این قسمت مشخص کنید. این زمان می‌تواند بین ۱ دقیقه تا ۳۰ روز باشد. پس از گذشت این مدت زمان، سرورهای اَبر دِراک در صورت وجود درخواست، مجددا محتویات را از سرور اصلی (Origin Server) بارگذاری می‌کنند.

نکته: در صورت تنظیم این زمان برای بازه‌های کوتاه، ممکن است روی سرعت بارگیری وب‌سایت شما تاثیر منفی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود این مقدار را حداقل ۱ ساعت تنظیم کنید.


اطلاعات بیشتر را از Caching: مدیریت تنظیمات Cache بخوانید.