021-91014197 call

تحلیل ترافیک وب: جغرافیایی – درخواست‌ها

در این قسمت، تعداد درخواست‌هایی که توسط سرورهای اَبر دِراک به کاربران وب‌سایت شما پاسخ داده‌شده، به تفکیک درخواست از کشورهای مختلف، نمایش داده می‌شود.

همچنین مجموع درخواست از همه‌ی کشورها و مجموع کل درخواست‌های پاسخ داده‌شده از سرورهای اَبر دِراک به سمت کاربران، در نمودار به نمایش درآمده‌است.

شما می‌توانید در قسمت کنار نمودار، لیست ۱۰ تایی از IPهایی که بیش‌ترین تعداد درخواست از وب‌سایت شما داشته‌اند، مشاهده کنید.