021-91014197 call

تجزیه و تحلیل: تحلیل خطاها – بازدیدکنندگان

در این قسمت، تعداد بازدیدکننده‌هایی که در زمان مشاهده‌ی وب‌سایت شما با خطا مواجه شدند را مشاهده می‌کنید.

توجه کنید که دیدن خطا همیشه به معنای از کار افتادن وب‌سایت شما نیست، زیرا خطاها لزوما ارتباطی به تنظیمات CDN یا سرور اصلی ندارند و ممکن است به خاطر نوع درخواست کاربر یا حملات به وجود آمده باشد.