021-91014197 call

امسال را شروع می‌کنیم تا همراه با اَبر دِراک سفرنامه‌ای تازه را آغاز کنیم.

سال پیش را همراه با پستی‌ها و بلندی‌های فراوان تجربه کردیم و در انتهای آن روزهای سخت‌تری را پشت سر ‌گذاشتیم. روزهایی که همچنان ادامه دارند.

در روزهای پایانی سال تصمیم گرفتیم آن چه که در توان داریم برای حمایت از تمام کسانی که قدمی هرچند کوچک در راستای بهبود سلامت کشور برمی‌دارند به کار بگیریم و در این راستا حمایت خود را از تمام کسب‌وکارهای حوزه سلامت و آموزش اعلام کردیم تا بتوانیم با تمامی عزیزانی که این روزها مجدانه سعی در مقابله با این پیشامد ناگوار دارند همراه شویم.

نوروز امسال را با وجود همه تلخی های پیش آمده، به فال نیک می‌گیریم که اولین نوبهارمان است و آرزوی زیبایی دوچندان از آن داریم. زیبایی همراه با سلامتی همه مردم سرزمینمان و نیز بقای کسب‌وکارهایمان که همچون فرزندانمان دوستشان داریم. تا برپا ایستادن آن‌ها را جشن بگیریم و آن روز بهاری دوباره‌ برای ماست.

امید داریم تا سال پیش ‌رو بهترین سال تمام روزگاران پیشین باشد و شروعی زیبا برای امید داشتن.

در انتها از تمام عزیزانی که ما را در این سال پر فراز و نشیب همراهی کردند سپاس‌گزاریم و بخاطر تک‌تک لحظاتی که به ما اطمینان کردند از آن‌ها قدردانی می‌کنیم. برفراز ابرها و در دل کوه‌ها چشم به راه بهاری زیبا ایستاده‌ایم.

اَبر دِراک

امسال را شروع می‌کنیم تا همراه با اَبر دِراک سفرنامه‌ای تازه را آغاز کنیم.

سال پیش را همراه با پستی‌ها و بلندی‌های فراوان تجربه کردیم و در انتهای آن روزهای سخت‌تری را پشت سر ‌گذاشتیم. روزهایی که همچنان ادامه دارند.

در روزهای پایانی سال تصمیم گرفتیم آن چه که در توان داریم برای حمایت از تمام کسانی که قدمی هرچند کوچک در راستای بهبود سلامت کشور برمی‌دارند به کار بگیریم و در این راستا حمایت خود را از تمام کسب‌وکارهای حوزه سلامت و آموزش اعلام کردیم تا بتوانیم با تمامی عزیزانی که این روزها مجدانه سعی در مقابله با این پیشامد ناگوار دارند همراه شویم.

نوروز امسال را با وجود همه تلخی های پیش آمده، به فال نیک می‌گیریم که اولین نوبهارمان است و آرزوی زیبایی دوچندان از آن داریم. زیبایی همراه با سلامتی همه مردم سرزمینمان و نیز بقای کسب‌وکارهایمان که همچون فرزندانمان دوستشان داریم. تا برپا ایستادن آن‌ها را جشن بگیریم و آن روز بهاری دوباره‌ برای ماست.

امید داریم تا سال پیش ‌رو بهترین سال تمام روزگاران پیشین باشد و شروعی زیبا برای امید داشتن.

در انتها از تمام عزیزانی که ما را در این سال پر فراز و نشیب همراهی کردند سپاس‌گزاریم و بخاطر تک‌تک لحظاتی که به ما اطمینان کردند از آن‌ها قدردانی می‌کنیم. برفراز ابرها و در دل کوه‌ها چشم به راه بهاری زیبا ایستاده‌ایم.

اَبر دِراک